Dit is de Zero Post op het station van York. Het is een replica, het origineel is ooit bij een brand verloren gegaan. Wat geeft het. Het nulpunt gaf het beginpunt aan van de tien lijnen van de North Eastern Railway op het fraai gekromde station van York. Op een bepaalde manier staat dit bordje symbool voor de situatie toen en nu bij de Britse spoorwegen.

In eerste instantie werden de spoorlijnen in Groot-Brittannië door afzonderlijke maatschappijen uitgebaat. In 1948 kwam daar een eind aan met het staatsbedrijf British Railways (later British Rail), waarbij alle lijnen werden genationaliseerd. Tussen 1994 en 1997 werden de spoorwegen onder premier Thatcher weer geprivatiseerd, waardoor de oude versnipperde situatie weer in ere werd hersteld. Ook de NS heeft ook wat lijnen in het VK via dochterbedrijf Abellio (ScotRail, Greater Anglia, Merseyrail en Northern Rail).

Nulpunt Nederland

In Amersfoort ligt het nulpunt van het Kadaster bij de O.L. Vrouwetoren. Het Kadaster is een precieze organisatie die nauwgezet bijhoudt van wie welke grond is. De driehoeksmetingen voor de plaatsbepaling (niet te verwarren met de triangulatiepunten van de Topografische Dienst) beginnen op het nulpunt. Maar waar ligt het exact? Op de X? Onder de toren, zoals een filmpje op de website van het Kadaster zegt, of op de lijn?

Nulpunt Rijksdriehoeksmeting Kadaster in Amersfoort
Nulpunt Rijksdriehoeksmeting Kadaster Amersfoort