De Balk edities

Een eigenzinnige publicatie

Het eerste nummer van De Balk verscheen in 1976. Precies veertig jaar later ontstond de online editie.

Vanaf mei 2020 verschenen weer diverse nummers op papier. Losse nummers zijn inmiddels niet meer te koop, de uitgave wordt uitsluitend nog sporadisch verspreid via zogeheten controlled circulation, waarbij de uitgever bepaalt wie er voor toezending in aanmerking komt. Geselecteerde berichten uit de verschenen nummers worden online gepubliceerd.

De Balk edities van 2020-2022

Als De Balk niet al 45 jaar zou bestaan, zou het een grote aanwinst in het segment desheroriënterende bladen kunnen worden genoemd.

Paul Onkenhout in De Volkskrant

De Balk 11: wisselgeld kopzorg
De Balk 10: tijdloos ontwerp
De Balk 9: de verbannen berichten
De Balk 8: schijven en schuiven
De Balk 7: reconstructie van een reis
De Balk 6: terugkeer op papier